VRŠOVICE - Divadlo MANA 

 


    Divadlo MANA se představuje

   Na konci května (23.5.) bylo slavnostně otevřeno nízkoprahové centrum aktivit s názvem MANA. Nový prostor nejen pro divadelní činnost se nachází v budově Husova sboru v Praze ve Vršovicích. Rekonstrukce původního velkého divadla je rozdělena do několika etap, z nichž první právě končí. Jejím cílem bylo rekonstruovat dřívější provozní zázemí divadla. Vznikl zde tak otevřený prostor pro přibližně 40 až 50 lidí. Tato plocha má multifunkční způsob využití a je bezbariérově přístupná samostatným vchodem z ulice Sportovní. Záměrem provozovatelů je otevřít centrum MANA různým věkovým skupinám obyvatel Prahy, kdy je zvlášť pamatováno na děti mladšího školního věku, handicapované a seniory. Provoz nízkoprahového centra je připravován ve třech sekcích: Dětské centrum MANA, Divadlo MANA a Klub MANA. Garantem divadelní činnosti centra jsou dva pražské profesionální soubory: Divadlo Miriam a Divadelní studio Neklid. Tyto soubory chtějí v prostoru centra MANA zahájit provoz studiové komorní scény pro menší počet herců s přiměřenými inscenačními možnostmi. Výhledově bude přistoupeno i k znovuzprovoznění velkého divadelního sálu.

   Husův sbor ve Vršovicích projektovaný Karlem Truksou je významným architektonickým dokladem tehdy moderního stavebního stylu individualistické moderny inspirované funkcionalismem. Na koncepci věže Husova sboru ve Vršovicích se podílel nestor českého kubismu Pavel Janák. V učebnicích architektury je tato stavba uváděna jako jedna z prvních v Praze, na kterých byla použita technologie předpjatého betonu. I díky tomu byl Husův sbor ve Vršovicích postaven v rekordním čase devíti měsíců. Jeho součástí je od počátku i velkoryse koncipovaný prostor divadelního sálu pro neuvěřitelný počet 295 sedících diváků. Sál kromě dvou galerií a prostoru pro orchestr zahrnoval i poměrně rozsáhlé zázemí pro technický provoz, zkušebny, šatny, maskérny a kanceláře administrativy divadla. Jedná se o jediné dochované bezprostřední sepjetí divadelního prostoru s chrámovou sakrální stavbou v Praze. Janákovo divadlo v Husově sboru na Vinohradech dnes již ve své původní podobě neexistuje.

  Jiráskovo vršovické divadlo v Husově sboru ve Vršovicích bylo svého času vyhlášenou pražskou divadelní scénou, která fungovala až do roku 1964. Jeho prvním ředitelem byl ve 30. letech 20. století začínající Drahoš Želenský, který se svým otcem Karlem patřili do známého českého hereckého rodu. Drahoš Želenský později řediteloval Národnímu divadlu v Praze. Počátky jeho působení jsou však spjaty s divadelní scénou ve Vršovicích. Ta se později vzhledem k dobovým politickým poměrům proměnila na ochotnickou scénu. Po dlouhá léta zde hrála skupina Bozděch, ale i jiní. Definitivní zákaz provozování divadla v Husově sboru přišel v roce 1964. Spjatost divadla s chrámovou budovou kostela Československé církve husitské byla nadále pro tehdejší režim nepřijatelná. Na více než čtyři desetiletí tak tento prostor ztratil své původní poslání. Od roku 2005 usiluje majitel budovy, kterým je Církev československá husitská, vrátit tento prostor myšlence, se kterou vznikal.

   Prozatím je záměrem provozovatelů nabídnout divákům představení dle aktuálně platného programu divadel NEKLID a MIRIAM v pracovním týdnu pro dospělé (středa od 19.30 hod.), o sobotách dětská představení (od 15 hod.) formou pohádek a písničkových pořadů. 
   Součástí činnosti Divadla MANA budou od září 2009 také kurzy herecké a dramatické tvorby, výuka zpěvu, moderování, scénického souboje ad. Provozovatelem činnosti Divadla MANA jsou občanská sdružení PETRKLÍČ a DIVADELNÍ STUDIO NEKLID. Více informací naleznete na webových stránkách www.centrummana.cz .
                                                                                           David Frýdl – vedoucí projektu


OTEVŘENÍ DIVADLA A NÍZKOPRAHOVÉHO CENTRA AKTIVT "MANA"
 23.5.2009 v Husově sboru ve Vršovicích.

  
         
         
         
         Centrum MANA
Moskevská 34, Praha 10. Vstup z ul. Sportovní.
e-mail: divadlo@centrummana.cz 
http://www.centrummana.cz 
tel. 731 100 059

 

zpět
 

 
 Stránky Pražské diecéze Církve československé husitské

webmaster: martin.simandl@email.cz